Sunday, July 14, 2024

Bật root User trong Kali Linux

Bật đăng nhập root trong Kali Linux

Mở một thiết bị đầu cuối và làm theo hướng dẫn bên dưới để kích hoạt đăng nhập root trong GUI của bạn.

1. Trước hết, mở terminal, gõ và thực hiện lệnh sau để cài đặt kali-root-login

sudo apt update 

Bây giờ gõ lệnh đã cho khác, nhấn nút enter như hình dưới đây:

sudo apt install kali-root-login

Bây giờ, bạn phải đặt mật khẩu gốc bằng lệnh sau. Để thực hiện lệnh này, bạn phải nhập mật khẩu của mình ít nhất hai lần. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng cùng một mật khẩu mà bạn đã sử dụng cho tài khoản không phải root thông thường của mình.

sudo passwd

Như bạn có thể thấy trong hình trên, chúng ta đã thiết lập thành công mật khẩu cho tài khoản root. Bây giờ bạn có thể quay lại màn hình đăng nhập bằng cách chuyển đổi người dùng, đăng xuất hoặc khởi động lại hệ thống.

Để đăng nhập với tư cách superuser (hoặc root user), bạn cần nhập tên người dùng root, trong trường hợp của chúng tôi là “root” và nhập đúng mật khẩu mà chúng ta vừa thiết lập với người dùng root ở các bước trước.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào GUI với tư cách người dùng root hoặc người dùng không phải root tùy theo yêu cầu của bạn.

Thien Tek95
Thien Tek95https://trungthienit.com/
Tôi là Thien Tek, Tôi thích công nghệ bảo mật. Tôi đã hoàn thành thành công tất cả các yêu cầu và tiêu chí đối với Hacker có đạo đức được EC-Council chứng nhận , xem tại đây. Chứng nhận Hacker đạo đức Liên hệ với chúng tôi: 0902 03 1995
Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here