Sunday, April 14, 2024

Cách tìm mật khẩu Wi-Fi bằng CMD trong Windows?

CÁCH TÌM MẬT KHẨU WI-FI BẰNG CMD TRONG WINDOWS?

Đôi khi chúng ta quên mật khẩu Wi-Fi của mình và thật khó khăn khi đặt lại mật khẩu Wi-Fi vì tất cả các thiết bị và hệ thống trong nhà của chúng ta đều được kết nối với cùng một mạng và chúng ta phải lưu lại mật khẩu mới cho tất cả các thiết bị của mình.

Nhưng chúng ta có thể tự cứu mình khỏi việc đặt lại mật khẩu Wi-Fi nếu chúng ta đã từng kết nối PC Windows 10 của mình với mạng Wi-Fi đó. Windows lưu giữ bản ghi của tất cả các mạng của chúng tôi và mật khẩu của chúng, vì vậy chúng tôi không phải nhập lại mật khẩu để kết nối với cùng một mạng.

Chúng tôi có thể khôi phục mật khẩu Wi-Fi đã quên của mình bằng cách chạy một vài lệnh ‘netsh’ nhanh bằng Windows Command Prompt.

Tìm mật khẩu Wi-Fi
Bước 1: Nhấn start và gõ CMD, nhấp chuột phải vào tùy chọn Command Prompt được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm và nhấp vào Run as administrator.

Bước 2: Gõ netsh wlan show profile trong dấu nhắc lệnh và nhấn Enter để hiển thị danh sách tên mạng mà chúng ta kết nối. Ghi lại tên đầy đủ của mạng Wi-Fi mà bạn muốn tìm mật khẩu. 

Hiển thị tên Wifi: tại đây, tôi muốn SSID Tên: SnB

Bước 3: Nhập netsh wlan show profile Wi-Fi name key = clear, thay thế “Wi-Fi name” cho tên mạng mà chúng ta vừa ghi chú (ví dụ: netsh wlan show profile Redmi key = clear) rồi nhấn Enter.

Bước 4: Cuộn qua các kết quả cho đến khi chúng tôi tìm thấy một mục có tên Nội dung chính – mật khẩu Wi-Fi của bạn sẽ được liệt kê bên cạnh.

Vì bây giờ chúng tôi đã có mật khẩu Wi-Fi, bạn có thể kết nối thiết bị của chúng tôi với mạng để hoàn thành công việc của chúng tôi.

Thien Tek95
Thien Tek95https://trungthienit.com/
Tôi là Thien Tek, Tôi thích công nghệ bảo mật. Tôi đã hoàn thành thành công tất cả các yêu cầu và tiêu chí đối với Hacker có đạo đức được EC-Council chứng nhận , xem tại đây. Chứng nhận Hacker đạo đức Liên hệ với chúng tôi: 0902 03 1995
Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here