Home System Config Child Domain on Windows Server 2019

[Lab 5] Config Child Domain on Windows Server 2019

0
315

Mục Lục

1. Giới thiệu
2. Yêu cầu bài lab
3. Yêu cầu chuẩn bị
4. Mô hình lab
5. Sơ đồ triển khai
6. Hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh
7. Hướng dẫn cài đặt bằng video
8. Tổng kết

1. Giới thiệu

Trong một hệ thống doanh nghiệp, công ty hoạt động được thời gian dài, theo thời gian hoạt động công ty cần mở rộng thêm chi nhánh để quản lý từ xa. Với nhu cầu phân cấp theo từng bộ phận, công ty yêu cầu IT triển khai một chi nhánh với điều kiện là tách ra thành một Domain riêng, tuy nhiên Domain này sẽ vẫn nằm trong Forest của Domain chính. Nên, IT cần triển khai Child Domain với Lab hướng dẫn như sau.

2. Yêu cầu bài lab

  • Cài đặt và cấu hình như sau
    SRV2K19-Domain Quản lý tên miền Trungthienit.com.
  • SRV2019-ChildDC join vào Domain với tên Child Domain: Child-DC.Trungthienit.com

3. Yêu cầu chuẩn bị

  • Nâng cấp máy SRV2K19-Domain lên Domain Controller ( xem lại bài LAB 2 )
  • Máy SRV2019-ChildDC để làm Child Domain.

4. Mô hình lab

5. Sơ đồ triển khai

6. Hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh

Trên amy1 ChildDC. Kiểm tra tên máy tính: windows + R –> hostname
Kiểm tra IP máy tính: ipconfig /all

Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services:
Server Manager / Add roles and features
Tại cửa sổ Select server roles, click chọn vào Active Directory Domain Services để cài đặt dịch vụ.
Next.
Tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để cài đặt dịch vụ ADDS.
Sau khi máy chủ BSRV2019-ChildDC cài đặt xong dịch vụ ADDS, ckick vào dòng chữ xanh “Promo this server to a domain controller” để cấu hình Child Domain.

Tại cửa sổ Deployment Configuration, dòng Select the deployment operation, chọn “Add a new domain to an existing forest” ( cấu hình Child Domain )
Tại dòng Specify the domain information…chọn select
Tại cửa sổ Credential for deployment operation, nhập vào:
username / password
Parent domain name: Trungthienit.com
New domain name: ChildDC
Tại cửa sổ Domain Controller Options:
Dòng Domain functional level: Windows Server 2016 (chọn HĐH phù hợp với hệ thống mạng )
Nhập mật khẩu của DSRM:
Chọn next để tiếp tục
Chọn next
Tại cửa sổ Prerequisites Check, click vào Install để máy tiến hành nâng cấp lên Child Domain.
Sau khi nâng cấp xong, máy chủ bắt đầu tiến hành restart lại.
Logon máy chủ bằng tài khoản Administrator và password , kiểm tra máy chủ đã nâng cấp lên child domain có tên miền là ChildDC.trungthienit.com
Tại màn hình, gõ windows + R, nhập ncpa.cpl. tắt IPv6
tại IPv4, Tại User the follwing DNS server address: tại preferred DNS server: 172.10.1.12
Phân giải tên miền: nslookup
Tên máy tính: SRV2019-ChildDC.ChildDC.TrungThienIT.COM
DSA.MSC quản lý User and Computer

7. Hướng dẫn cài đặt bằng video

Tổng kết

Như vậy, triển khai một Domain con trong hệ thống doanh nghiệp rất là cần thiết cho việc mở rộng thêm chi nhánh. Nhưng một thời gian không xa, công ty mở rộng một công ty con, nhưng với forest chính tại công ty mẹ. hãy cùng tìm hiểu thêm về xây dựng Tree Domain ở bài tiếp theo nhé.
[Lab 6 ] Cấu hình Tree Domain cho doanh nghiệp trên windows server 2019

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: TrungThienIT.COM
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.