[ LAB 2 ] Và [ LAB 2.1 ]. Config Domain Controller on windows server 2019

Mục Lục

1. Giới thiệu

Để thực hiện việc nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller và Join Domain thì cần thực hiện những yêu cầu sau:

2. Yêu cầu bài lab

– Nâng cấp máy chủ chạy HĐH Windows Server 2019 lên Domain Controller để quản lý miền TrungthienIT.COM.
– Cho phép các máy trạm gia nhập vào miền TrungthienIT.COM.

3. Yêu cầu chuẩn bị

Chuẩn bị 1 máy Server chạy HĐH Windows Server 2019 có tên là SRV2K19-Domain, đặt địa chỉ IP như mô hình lab.
Chuẩn bị thêm máy trạm chạy HĐH Windows 10 có tên là SRV2K19-Clent-1, đặt địa chỉ IP như mô hình lab.

4. Mô hình lab

5. Sơ đồ triển khai

6. Hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh

Trên máy Domain

Đặt tên máy tính: Windows + R . nhập ” SYSDM.CPL ” –> Restart lại máy tính.
Đặt IP: Windows + R. nhập ” NCPA.CPL “. nhập IP như hình.
Thực hiện cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services trên máy SRV2K19-Domain:
Click Server Manager / Add Roles and Features. Tại cửa sổ Add Roles and Features Wizard, Click vào Next.
Tại Select installation type, click vào Next.
Tại Select destination server, Click vào Next.
– Tại Select server roles, click chọn vào dịch vụ Active Directory Domain Services.
– Cửa sổ Add Roles and Features Wizard hiện ra, chọn Add Features.


Tiếp tục ấn Next, tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để cài đặt dịch vụ ADDS.

Tại cửa sổ Deployment Configuration:
Select the deployment operation, click chọn vào Add a new forest để tạo 1 domain mới.
Tại Root domain name, nhập vào tên miền “TrungthienIT.COM
Next.
Tại Domain Controller Options, lựa chọn “Forest functional level” và “Domain functional level” phù hợp với hệ thống đang có.
Nhập mật khẩu của Directory Services Restore Mode (DSRM) password. (123456789aA@)
Next.
Tiếp tục click vào Next, tại Additional Options, đặt tên NetBIOS domain name là TRUNGTHIENIT
Next.
Tại cửa sổ Paths, chính là đường dẫn lưu CSDL của Active Directory trong máy Domain Controller.

Tại cửa sổ Review Options, tại đây là những thông tin đã cấu hình ở trên.
Click vào Next.
Tại cửa sổ Prerequisites Check, click vào Installđể máy bắt đầu cài đặt.

Máy chủ sau khi cài đặt sẽ tự động reset lại máy.
Ấn tổ hợp phím “Alt + Ctrl + Insert” để đăng nhập vào máy chủ.
kiểm tra tên Domain tại Computer name, nhập ” Windows + Break “.Domain: : TrungthienIT.COM.

Join Domain từ Client

Đặt tên ” SRV2K19-Client-1 ” trên máy Client
Vào Network, bấm windows + R. nhập ” NCPA.CPL ” VÀ NHẬP IP cho Clinet
Nhấn Windows + R . nhập ” NCPA.CPL ” Chọn change và chọn Domain, nhập ” Trungthienit.com
Nhập Username và Password bên của user Administrator Domain
Máy chủ sau khi cài đặt sẽ tự động reset lại máy.
Ấn tổ hợp phím “Alt + Ctrl + Insert” để đăng nhập vào máy chủ.
kiểm tra tên Domain tại Computer name, nhập ” Windows + Break “.Domain: SRV2K19-Client-1.TrungthienIT.COM.
Phân giải tên miền. Windows + R –> nslookup ” 172.10.1.15 ” = ” SRV2K19-Client-1.TrungthienIT.COM

7. Hướng dẫn cài đặt bằng video [ DOMAIN ]

7. Hướng dẫn cài đặt bằng video [JOIN]

8. Tổng kết

Triển khai Domain cho phép quản lý người dùng trong cùng hệ thống mạng, giúp quản lý người dùng, giám sát mọi chi tiết của người dùng, những tính năng vượt trội mong đợi.
Bài tiếp theo là [ LAB 3 ] Cấu hình DNS trên windows server 2019 .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here