Khôi phục mật khẩu cho Router

1
516

QUÊN MẬT KHẨU KHÔI PHỤC ROUTER

Bước 1: Giả lập lỗi cấu hình sai password
Router#configure terminal
Router(config)# hostname Trungthienit_R
Trungthienit_R(config)#enable password pwd_enable
Trungthienit_R(config)#line console 0
Trungthienit_R(config-line)#password pwd_console
Trungthienit_R(config-line)#login
Trungthienit_R(config-line)#end
Trungthienit_R#exit

kiểm tra, nhập password sai
Trungthienit> enbale
password:
password:
password:

Bước 2: Tắt mở router
Từ khi tắt Router, đợi tầm 15s sau đó mở lại Router

Bước 3: Sử dụng tổ hợp phím để vào rommon
Sử dụng phím Ctrl + Break để vào mode rommon
Rommon 1 >

Bước 4: Đổi giá trị thanh ghi cấu hình
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > reset

Bước 5: sửa password
Sau khi đổi gái trị thanh ghi cấu hình, Router sẽ loadding vào cấu hình trắng, bỏ qua bước password, sau đó thực hiện đi vào mode Privilege và loadding lại cấu hình cũ để sửa password
Router#copy startup-config running-config
Trungthienit_R#configure terminal
Trungthienit_R(config)#enable password Thienit
Trungthienit_R(config)#end
Trungthienit_R #write memory

Bước 6: Đổi giá trị thanh ghi cấu hình.
Đổi lại giá trị thanh ghi như trước đó 0x2102 và khởi động lại.
Lưu ý: nếu không đổi giá trị thanh ghi thì sau mỗi lần config, reset lại Router hoặc tắt điện đột đột thì sẽ không lưu cấu hình trước đó, nên phải đổi thanh ghi 0x2012.

Trungthienit_R(config)#config-register 0x2102
Trungthienit_R(config)#end
Trungthienit_R#write memory

Video hướng dẫn Khôi phục mật khẩu cho Router

các bạn nhớ bật video ở chế độ cao nhất để xem cho rõ và nét nhé, xin lỗi vì màn hình của mình dùng FULL HD nên cở chữ nhỏ, nếu các bạn nhìn chưa tốt phản hồi lại giúp mình để hoàn thiện hơn những video sau. cám ơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here