MCSA – viết tắt của Microsoft Certified Systems Administrator – Chứng chỉ quốc tế MCSA xác thực khả năng: Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2019 cho Doanh nghiệp ở mọi qui mô nhỏ, vừa và lớn.

Như các bạn đã biết, Chứng chỉ Microsoft Certified Systems Administrator [ MCSA ] đã quá quen thuộc với những anh em chuyên nghành Quản Trị Mạng chúng ta nói riêng cũng như nghành Công nhệ thông tin nói chung, đây là một chứng chỉ rất có giá chị trong lĩnh vực này.

Hôm nay mình làm series hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình, vận hành hệ thống cho doanh nghiệp cũng như triển khai những ý tưởng bá đạo mà bạn mang lại giá trị tốt cho Công ty.

[Kenh NTT]: Kênh MCSA 2019
[LAB 1] Setup Windows Server 2019
[LAB 2] Config Domain Controller on Windows Server 2019
[LAB 3] Config DNS on Windows Server 2019
[LAB 4] Config Additational Domain Controller on Windows Server 2019
[LAB 5] Config Child Domain on Windows Server 2019
[LAB 6] Config Tree Domain on Windows Server 2019
[LAB 7] Server Manager on Windows Server 2019
[LAB 8] Creat Group on Windows Server 2019
[LAB 8.1] Creat Organizational Unit on Windows Server 2019
[LAB 8.2] Creat User on Windows Server 2019
[LAB 8.3] Add User in Group on Windows Server 2019
[LAB 8.4] Administration authorization OU on Windows Server 2019
[LAB 9] Creat OU – Group – User – command Line on Windows Server 2019
[LAB 10] Creat OU powershell on Windows Server 2019
[LAB 10.1] Creat Group powershell on Windows Server 2019
[LAB 10.2] Creat User powershell on Windows Server 2019
[LAB 10.3] Creat User in Group powershell on Windows Server 2019
[LAB 10.4] Creat User And Group in Local User on windows 10 [1]
[LAB 10.5] Creat User And Group in Local User on windows 10 [2]
[LAB 10.6] Creat SID with CMD And PowerShell on Windows 10
[LAB 11] Share Full permission is equal to GUI on Windows 10
[LAB 11.1] Creat Folder PowerShell on Windows Server 2019
[LAB 11.2] Creat User on Windows Server 2019
[LAB 11.3] Add User in Group on Windows Server 2019
[LAB 11.4] Administration authorization OU on Windows Server 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here