Hôm nay, mình xin hướng dẫn về tìm hiểu định dạng OVA và OVF trên VMware workstation của hãng VMware.

  1. Tìm hiểu OVA là gì, OVF là gì.

OVF – Open Virtualization Format
Open Virtualization Format (OVF) là một tiêu chuẩn định dạng dùng để đóng gói (package) các thành phần file liên quan đến một máy chủ ảo VM. Tiêu chuẩn định dạng OVF được ra đời và chấp nhận sử dụng từ năm 2007 trong các công nghệ ảo hoá nói chung.

OVF sẽ là một thư mục đơn lẻ, trong đó sẽ tập hợp chứa các thành phần file thông tin thiết yếu và file dữ liệu disk cho một máy chủ ảo như:

Descriptor file (.ovf) : đây là một file định dạng XML dùng chứa thông tin metadata miêu tả về máy chủ ảo như tên VM, thành phần phần cứng ra sao, các file liên quan,…
Virtual Machine Disk Files (.vmdk hoặc .vhd) : dữ liệu data os nằm trên các ổ cứng ảo với định dạng VMDK. Nếu một OVF có quá nhiều ổ cứng ảo như .vmdk và dung lượng vmdk lớn thì là một trở ngại không nhỏ khi import/export. (Delta Disk Support OVF) .
Manifest File (.mf) : dùng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, file này chứa thông tin chuỗi hàm băm SHA1 của tất cả các file trong thư mục OVF đang chứa VM (ngoại trừ file .mf). File này chỉ là phụ, không quan trọng.
A Certificate File (.cert) : có thể bạn sẽ cần một file chứng chỉ số .cert cùng với file Manifest (.mf) cho việc chứng thực thông tin về chủ sở hữu (Author) của gói package OVF

OVA – Open Virtualization Application/Appliance
Open Virtualization Application/Appliance (OVA) là một định dạng file đơn lẻ chứa tất cả những file thông tin/dữ liệu về máy chủ ảo VM như đã liệt kê ở phần OVF. Có thể coi OVA là một file *.tar nén toàn bộ dữ liệu file của thư mục OVF thành một file đơn lẻ có đuôi định dạng là .ova .

2. So sánh 2 định dạng OVA và OVF

Định dạng OVF : Tập hợp các thành phần dữ liệu riêng lẽ vào 1 Folder, thông tin file bao gồm, file ổ cứng ( *.vmdk hoặc *.vhd ), file boot và file hệ thống.
Định dạng OVA : Tập hợp các thành phần dữ liệu thành một file và được đóng gói thành 1 file theo định dạng .ova , được dùng để đóng gói toàn bộ dữ liệu trong thư mục OVF.

3. Tổng kết.

Như vậy là mình đã phân tích 2 định dạng OVA và OVF. còn cách inport/ Export Trên Vmware Workstation thì các bạn tham khảo bài 2 tại link sau.

Cách inport và export 2 định dạng ova và ovf

Tìm hiểu định dạng OVA và OVF trên vmware workstation

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here